""

Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm)

Chào mừng bạn đến với website Eduboston, Hôm nay eduboston.vn sẽ giới thiệu đến bạn về bài viết Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm), Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm) bên dưới.

So how? determine how a, b so that the graph of the function y = ax + b passes through two points? How to write the equation of the line passing through two points?? Let’s find out through the article below.

Bạn Đang Xem: Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm)

° Determine a, b so that the graph of the function passes through 2 points (write the equation of the line passing through 2 given points).

– Give the coordinates of 2 points A and B in the Oxygen system. Let’s determine the coefficients a, b so that the graph of the first order function passes through 2 points (or writes the equation of the line passing through 2 points A, B), we perform the following steps:

– Step 1: In general, the line has the form y = ax + b (a is different from 0)

– Step 2: For each given point, replace it directly in the equation of the line. Then we get 2 first degree equations.

– Step 3: Solve the system of equations to find a and b

– Step 4: Write the equation of the function graph (write the equation of the line)

° Example illustrating how to determine a, b so that the graph of the function passes through 2 points (write the equation of the line passing through 2 given points).

* Example 1: Determine a and b so that the graph of the function y = ax + b passes through two points A(2; -2) and B(-1; 3).

* The answer:

– The graph of the function y = ax + b goes through A(2; -2) so we have: 2.a + b = -2 (1)

Xem Thêm : Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác định) và bài tập vận dụng

– The graph of the function y = ax + b passes through B(-1; 3), so we have: (-1).a + b = 3 (2)

From (1) and (2) we have a system of equations:

So the graph of the function has the form:

* Example 2: Determine a and b so that the graph of the first order function y = ax + b passes through two points A(1; 3) and B(-1; -1)

* The answer:

– The graph of the function y = ax + b passes through A(1; 3), so we have: 1.a + b = 3 (1)

– The graph of the function y = ax + b passes through B(-1; -1) so we have: (-1).a + b = -1 (2)

From (1) and (2) we have a system of equations:

Xem Thêm : Công thức Vật lý 9 Tổng hợp đầy đủ và chi tiết

So the graph of the function has the form: y = 2x + 1.

* Example 3: Determine a first-order function whose graph is a straight line passing through two points A(1; 2) and B(-2; 3).

* The answer:

– Graph of function (general line equation) y = ax + b goes through A(1; 2), so we have: 1.a + b = 2 (1)

– The graph of the function y = ax + b passes through B(-2; 3), so we have: (-2).a + b = 3 (2)

From (1) and (2) we have a system of equations:

So the graph of the function has the form:

Hope with the article determine a, b so that the graph of the function y = ax + b passes through two points or write an equation of a first order function passing through two points (write an equation of the line passing through the two points) In the 9th grade math content above, hayhochoi.vn helps students solve these types of exercises easily. If you have any suggestions and questions, please leave a comment below the article for Hay Learn to recognize and support, wish you good luck in your studies.[ad_2]

Tham khảo thêm: Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm)

Cảm ơn các anh chị đã đọc bài viết Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm) của Eduboston. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có nhiều kiến thức và hiểu rõ hơn về Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm) . Đừng quên chia sẻ nêu bạn cảm thấy bài viết của chúng tôi có giá trị nhé!

Nguồn: https://eduboston.vn
Danh mục: Kiến Thức THPT

Viết một bình luận