""

Nhóm các loài chim có ích là?A. Chim sâu, chim cú, chim ruồi                  B. Chim sẻ, chim nhạn, chim vàng anhC. Chi…

Bạn đang tìm hiểu về Nhóm các loài chim có ích là?A. Chim sâu, chim cú, chim ruồi                  B. Chim sẻ, chim nhạn, chim vàng anhC. Chi…?

Bài viết này EDUBOSTON sẽ giải thích tất cả những kiến thức về loài chim này

Video Nhóm các loài chim có ích là?A. Chim sâu, chim cú, chim ruồi                  B. Chim sẻ, chim nhạn, chim vàng anhC. Chi…

Chúng tôi đang cập nhật
[ad_1]

Câu 1. Con vật nào sau đây thuộc lớp thú?

A. Chim cánh cụt. B. Dơi. C. Chim đà điểu. D. Cá sấu.

Câu 2. Cơ quan sinh sản của dương xỉ được

Mũ. B. hoa. C. túi bào tử. D. tranh chấp.

Câu 3. Để quan sát đơn giản nhất cần chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị gì?

A. Kính hiển vi, lam kính, phiến kính, ống nhỏ giọt, giấy thấm, cốc có mỏ.

B. Kính hiển vi, phiến kính, kim, ống nhỏ giọt, giấy thấm.

C. Kính lúp, kẹp, kẹp tóc, lam, ống nhỏ giọt, giấy thấm.

D. Kính hiển vi, lam kính, phiến kính, dao mổ, ống nhỏ giọt, giấy thấm.

Câu 4. Đa dạng sinh học được thể hiện rõ nhất ở

A. số lượng cá thể. B. môi trường sống.

C. số lượng loài sinh vật. D. sự thích nghi của sinh vật.

Câu 5. Chọn câu phát biểu sai.

A. Nấm thường sống ở những nơi ẩm ướt.

B. Nấm có cấu tạo cơ thể giống vi khuẩn.

C. Nhiều loại nấm được sử dụng trong thực phẩm.

D. Một số loài nấm là đơn bào.

Câu 6. Rêu thường chỉ sống ở những nơi ẩm ướt, vì:

A. Kích thước cơ thể nhỏ. B. không có đường tròn nào dẫn đầu.

C. cơ quan sinh sản là túi bào tử. D. rễ giả; Thân và lá thật

Câu 7. Mụn rộp được hình thành là kết quả của sự cộng sinh giữa:

A. nấm và côn trùng. B. nấm và thực vật.

C. nấm và vi khuẩn. D. nấm và tảo.

Câu 8. Nấm khác thực vật như thế nào?

A. Không có diệp lục. B. Sinh sản bằng bào tử.

C. Có thành tế bào. D. Có hình thức sinh sản hữu tính.

Câu 9. Bộ phận nào sau đây chỉ xuất hiện ở ngành hạt trần mà không xuất hiện ở các ngành khác?

A. Hoa. B. Quả. Trò chuyện. D. Rễ.

Câu 10. Thực vật hạt kín khác với các loại khác:

A. hệ thống dây chuyền. B. rễ thật.

C. sống trên cạn. D. hạt nằm trong quả.[ad_2]

Trên là bài viết liên quan về Nhóm các loài chim có ích là?A. Chim sâu, chim cú, chim ruồi                  B. Chim sẻ, chim nhạn, chim vàng anhC. Chi…, Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có kiến thức về Chim tốt hơn

Viết một bình luận