""

Top 19 Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Mới Nhất 2022 – EDUBOSTON

Hôm nay EDUBOSTON sẽ tổng hợp TOP về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam nhất 2022. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ở bài viết bên dưới.

1.Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tác giả: mattran.org.vn
Ngày đăng: 1 ngày trước
Xếp hạng: 2(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 364619
Xếp hạng Google: 10
Số lượng nhân viên: 205
Doanh Thu ước tính: 866720
Tối Ưu Người Dùng: 84
Tóm tắt: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan cấp cao nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính …

Xem ngay

2.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Wikipedia

Tác giả: vi.wikipedia.org
Ngày đăng: 28 ngày trước
Xếp hạng: 4(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 154946
Xếp hạng Google: 6
Số lượng nhân viên: 399
Doanh Thu ước tính: 805264
Tối Ưu Người Dùng: 99
Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; Biểu trưng ; Biểu trưng · Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Mặt trận Liên Việt · Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam · Liên minh các Lực lượng …

Xem ngay

Xem thêm: Top 10 Hương Vị Tình Thân Tập 48 Mới Nhất 2022 – EDUBOSTON

3.Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Wikipedia

Tác giả: vi.wikipedia.org
Ngày đăng: 6 ngày trước
Xếp hạng: 4(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 620012
Xếp hạng Google: 7
Số lượng nhân viên: 132
Doanh Thu ước tính: 922189
Tối Ưu Người Dùng: 85
Tóm tắt: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan cấp cao nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khoảng 350 Ủy viên, thay phiên lựa chọn với nhiệm kỳ 5 …

Xem ngay

4.Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tác giả: www.danang.gov.vn
Ngày đăng: 3 ngày trước
Xếp hạng: 5(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 1751669
Xếp hạng Google: 20
Số lượng nhân viên: 135
Doanh Thu ước tính: 636621
Tối Ưu Người Dùng: 95
Tóm tắt: ”Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính …

Xem ngay

Xem thêm: Quận Eddy, New Mexico là gì? Chi tiết về Quận Eddy, New Mexico mới nhất 2021

5.Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tác giả: mttq.bentre.gov.vn
Ngày đăng: 14 ngày trước
Xếp hạng: 4(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 2727446
Xếp hạng Google: 7
Số lượng nhân viên: 250
Doanh Thu ước tính: 65521
Tối Ưu Người Dùng: 100
Tóm tắt: Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt …

Xem ngay

6.TÊN GỌI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (Theo nguồn Ủy …

Tác giả: ubmttqvn.binhthuan.dcs.vn
Ngày đăng: 22 ngày trước
Xếp hạng: 5(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 266421
Xếp hạng Google: 19
Số lượng nhân viên: 348
Doanh Thu ước tính: 267277
Tối Ưu Người Dùng: 99
Tóm tắt: Ban trù bị Mặt trận Dân tộc thống nhất được thành lập từ mùa thu năm 1976, gồm đại biểu của 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải …

Xem ngay

Xem thêm: GRUB là gì? Chi tiết về GRUB mới nhất 2021

7.Website Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Trang chủ

Tác giả: ubmttq.hochiminhcity.gov.vn
Ngày đăng: 9 ngày trước
Xếp hạng: 5(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 2447458
Xếp hạng Google: 4
Số lượng nhân viên: 388
Doanh Thu ước tính: 488705
Tối Ưu Người Dùng: 97
Tóm tắt: Chiều ngày 12-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự Quý II, năm 2022 dành cho các vị là Ủy viên Ủy ban …

Xem ngay

8.Chức năng nhiệm vụ

Tác giả: ubmttq.dongnai.gov.vn
Ngày đăng: 20 ngày trước
Xếp hạng: 1(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 2637738
Xếp hạng Google: 19
Số lượng nhân viên: 351
Doanh Thu ước tính: 354434
Tối Ưu Người Dùng: 98
Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các …

Xem ngay

9.Trang thông tin điện tử UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Tác giả: ubmt.quangbinh.gov.vn
Ngày đăng: 19 ngày trước
Xếp hạng: 4(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 1966530
Xếp hạng Google: 11
Số lượng nhân viên: 411
Doanh Thu ước tính: 33881
Tối Ưu Người Dùng: 94
Tóm tắt: Mặt trận xã Quảng Sơn khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo · Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch dự Lễ khai …

Xem ngay

10.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành phố Hà Nội

Tác giả: mttqhanoi.org.vn
Ngày đăng: 10 ngày trước
Xếp hạng: 5(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 2766072
Xếp hạng Google: 11
Số lượng nhân viên: 74
Doanh Thu ước tính: 232229
Tối Ưu Người Dùng: 93
Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam với mục tiêu tập hợp và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn …

Xem ngay

1.Luật 75/2015/QH13 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tác giả: vbpl.vn
Ngày đăng: 12 ngày trước
Xếp hạng: 1(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 2037256
Xếp hạng Google: 13
Số lượng nhân viên: 100
Doanh Thu ước tính: 183228
Tối Ưu Người Dùng: 89
Tóm tắt: Luật 75/2015/QH13 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. … 2011 đến 2020. CSDL quốc gia về VBPL »; CSDL Trung ương »; Văn bản pháp luật »; Luật 75/2015/QH13.

Xem ngay

2.[PDF] ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tác giả: mttq.tuyenquang.gov.vn
Ngày đăng: 1 ngày trước
Xếp hạng: 5(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 2801450
Xếp hạng Google: 9
Số lượng nhân viên: 212
Doanh Thu ước tính: 290699
Tối Ưu Người Dùng: 81
Tóm tắt: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt. Nam ở trong và ngoài …

Xem ngay

3.ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tác giả: ubmttqvn.binhdinh.gov.vn
Ngày đăng: 7 ngày trước
Xếp hạng: 3(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 855396
Xếp hạng Google: 7
Số lượng nhân viên: 468
Doanh Thu ước tính: 407044
Tối Ưu Người Dùng: 83
Tóm tắt: Tin Tức – Tin Tức – https://ubmttqvn.binhdinh.gov.vn/

Xem ngay

4.PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG …

Tác giả: ubmt.quangbinh.gov.vn
Ngày đăng: 21 ngày trước
Xếp hạng: 4(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 1078866
Xếp hạng Google: 14
Số lượng nhân viên: 153
Doanh Thu ước tính: 794802
Tối Ưu Người Dùng: 88
Tóm tắt: 2 thg 8, 2022 · Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát với từng nội dung cụ thể, giao cho các Ban Công tác Mặt trận giám sát tại tổ …

Xem ngay

5.Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 – LuatVietnam

Tác giả: luatvietnam.vn
Ngày đăng: 25 ngày trước
Xếp hạng: 2(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 1894554
Xếp hạng Google: 12
Số lượng nhân viên: 177
Doanh Thu ước tính: 383988
Tối Ưu Người Dùng: 88
Tóm tắt: Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015, số 75/2015/QH13, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và …

Xem ngay

6.Ủy Ban MTTQ VN huyện

Tác giả: www.iahdrai.kontum.gov.vn
Ngày đăng: 13 ngày trước
Xếp hạng: 5(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 1735144
Xếp hạng Google: 11
Số lượng nhân viên: 218
Doanh Thu ước tính: 652315
Tối Ưu Người Dùng: 95
Tóm tắt: Ủy Ban MTTQ VN huyện. 3-11-2016. 1. Tổ chức bộ máy: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai. Stt. Họ và tên. Chức vụ. Số điện thoại. 01. Pờ Ly Hảo.

Xem ngay

7.Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

Tác giả: www.baohaugiang.com.vn
Ngày đăng: 2 ngày trước
Xếp hạng: 4(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 1265898
Xếp hạng Google: 4
Số lượng nhân viên: 329
Doanh Thu ước tính: 129004
Tối Ưu Người Dùng: 90
Tóm tắt: (HG) – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh vừa phối hợp với Mặt trận phường IV và Mặt trận xã Vị Tân tổ chức Hội nghị tuyên truyền bằng hình thức song ngữ …

Xem ngay

8.Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Tác giả: ubmttqvn.quangtri.gov.vn
Ngày đăng: 3 ngày trước
Xếp hạng: 1(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 2258592
Xếp hạng Google: 3
Số lượng nhân viên: 299
Doanh Thu ước tính: 571166
Tối Ưu Người Dùng: 93
Tóm tắt: Tin Tức – Tin Tức – http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn/ … cáo kết quả 03 năm (2019 – 2022) thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Xem ngay

9.VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG HỆ …

Tác giả: ubmttqvn.quangtri.gov.vn
Ngày đăng: 8 ngày trước
Xếp hạng: 3(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 658434
Xếp hạng Google: 1
Số lượng nhân viên: 175
Doanh Thu ước tính: 359423
Tối Ưu Người Dùng: 81
Tóm tắt: 28 thg 8, 2020 · Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự …

Xem ngay

Hy vọng qua bài viết về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam mà chúng tôi tổng hợp ở trên, giúp bạn dễ dàng chọn lựa thông tin phù hợp nhất.

Nguồn: https://eduboston.vn
Danh mục: Wiki

Viết một bình luận