""

[LỜI GIẢI] Cho hai nòi chim thuần chủng giao phối với nhau thu được F1

Bạn đang tìm hiểu về [LỜI GIẢI] Cho hai nòi chim thuần chủng giao phối với nhau thu được F1?

Bài viết này EDUBOSTON sẽ giải thích tất cả những kiến thức về loài chim này

Video [LỜI GIẢI] Cho hai nòi chim thuần chủng giao phối với nhau thu được F1

Chúng tôi đang cập nhật
[ad_1]

Giải quyết vấn đề tự học 365

Giải thích chi tiết:

Ở loài chim, con đực có nhiễm sắc thể giới tính XX, và con cái – XY

Ntc

ФĐầu tiên : 100% vàng, dài

ФĐầu tiên phân tích lai

Фa1 : 1 đực vàng, dài: 1 đực xanh, dài

2 cây xanh ngắn

F manĐầu tiên phân tích lai

Фa2 : 9 xanh ngắn: 6 xanh lục, dài: 4 vàng, dài: 1 vàng ngắn

Vì cả hai tính năng đều ở hai giới tính khác nhau

=> Đã liên kết đến bài viết kế thừa

– Xem xét các đặc điểm của màu tóc:

ФĐầu tiên Phân tích vàng lai:

Фa1 : 1 con đực màu vàng: 1 con đực màu xanh lục

2 màu xanh lá cây

FĐầu tiên Có 4 kiểu hình

=> ФĐầu tiên quyền cho 4 tổ hợp giao tử (vì phép lai là phép lai phân tích)

=> ФĐầu tiên Mục: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGỠ BỎYu

Vì vậy, Fa1 : AaXGỠ BỎXb : aaXGỠ BỎXb

AaXbY: aaXbYu

Do đó, AB- = vàng, A-bb = aaB- = aabb = xanh

Như vậy, dấu hiệu màu tóc do 2 cặp gen tương tác bổ sung quy định tính trạng quy định.

– Xem xét các đặc điểm của chiều dài tóc:

ФĐầu tiênphân tích lai dài

Фa1 : 1 con đực dài: 1 con cái ngắn

Phép lai là phép lai phân tích, Fa1 có 2 tổ hợp lai

ФĐầu tiên cho 2 tổ hợp giao tử

=> ФĐầu tiên : XNHẸY, đặc điểm đồng nhất

Xem xét cả hai tính năng:

Trống FĐầu tiên Phân tích lai dài vàng:

9 xanh lá ngắn: 6 xanh lục, dài: 4 vàng, dài: 1 vàng ngắn

Vàng ngắn = = 0,05

=> Tỷ lệ bằng 0,2

=> ФĐầu tiên cho giao tử bằng 0,4> 0,25 – giao tử mang gen liên kết.

=> Do đó xảy ra hoán vị gen giữa B và b, tần số f = 20%

ФĐầu tiên x FĐầu tiên : x

ở F2 A- = 0,75

ФĐầu tiên nam cho ,

ФĐầu tiên điều đó cho Y = 0,5

Do đó tỷ lệ bằng 0,4 x 0,5 = 0,2

F2 con cái vàng dài A- = 0,75 x 0,2 = 0,15

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG[ad_2]

Trên là bài viết liên quan về [LỜI GIẢI] Cho hai nòi chim thuần chủng giao phối với nhau thu được F1, Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có kiến thức về Chim tốt hơn

Viết một bình luận