""

Khí nói về hoạt động hô hấp ở chim, phát biểu nào sau đây đúng

Bạn đang tìm hiểu về Khí nói về hoạt động hô hấp ở chim, phát biểu nào sau đây đúng?

Bài viết này EDUBOSTON sẽ giải thích tất cả những kiến thức về loài chim này

Video Khí nói về hoạt động hô hấp ở chim, phát biểu nào sau đây đúng

Chúng tôi đang cập nhật
[ad_1]

Phát biểu nào sau đây về hô hấp của chim là đúng? A. Khi một con chim hít vào, các túi khí phía sau và phía trước được bơm căng với lượng không khí bão hòa. Khi con chim thở ra, cả hai túi khí được thổi phồng với lượng không khí giàu $ text {C} {{ text {O}} _ { text {2}}} $ đến phổi để trao đổi khí. , Túi khí phía trước đẩy không khí bão hòa ra ngoài $ text {C} {{ text {O}} _ { text {2}}} $, túi khí phía sau nhận không khí có oxy vào phổi.

D. Khi con chim thở ra, các túi khí phía trước đẩy xuống, buộc không khí giàu $ text {C} {{ text {O}} _ { text {2}}} $ thoát ra, các túi khí phía sau phồng lên để chứa không khí, giàu oxy.

* Khi chim hít vào, không khí giàu O2 từ bên ngoài đi qua đường hô hấp vào các ống khí trong phổi, chuyển không khí giàu CO2 từ các ống khí vào các túi khí phía trước. phồng lên và chứa đầy không khí giàu CO2. Không khí được làm giàu CO2 đi qua ống dẫn khí và đi vào túi khí phía sau thổi phồng và chứa đầy không khí bão hòa O2 tôi đã sai

* Khi chim thở ra, cơ hô hấp giãn ra, áp suất trong khoang cơ thể tăng lên buộc không khí ở các túi khí sau buộc không khí giàu O2 đi qua các ống khí ở phổi, thực hiện trao đổi khí rồi chuyển động. tới các túi khí phía trước Không khí trong các túi khí phía trước buộc phải loại bỏ khí giàu CO2 B không đúng: giàu O2 nhưng không giàu CO2

C. Đúng

D. Sai

VÀ. Khi con chim hít vào, túi khí phía sau và phía trước được bơm căng bằng không khí giàu oxy.

B. Khi chim hít vào hoặc thở ra, không khí giàu CO2 sẽ đến phổi để trao đổi khí.

C Khi chim thở ra, cả hai túi khí đều phồng lên, túi khí trước đẩy không khí giàu CO2 ra ngoài và túi khí sau đẩy không khí giàu oxy vào phổi.

e. Khi con chim thở ra, các túi khí phía trước sẽ được bơm căng để loại bỏ không khí giàu CO2, và túi khí phía sau sẽ được bơm căng để giữ không khí giàu oxy.

Trả lời: * Khi chim hít thở không khí, không khí giàu O2 từ bên ngoài đi qua đường hô hấp vào các ống khí trong phổi, đẩy không khí giàu CO2 ra khỏi ống khí vào các túi khí phía trước ⇒ túi khí này phồng lên và chứa đầy CO2. -giàu không khí. Không khí giàu CO2 đi qua đường hô hấp và vào các túi khí phía sau ⇒ phồng lên và chứa đầy không khí giàu O2 ⇒ Sai * Khi chim thở ra, cơ hô hấp giãn ra, áp suất cơ thể tăng lên, nén không khí ở các túi khí phía sau thu vào làm giàu O2 hòa khí và di chuyển qua các ống khí ở phổi, trao đổi khí rồi chuyển sang các túi khí trước, lúc này không khí ở các túi khí trước buộc phải đuổi không khí giàu CO2 ra ngoài ⇒ B – sai: giàu O2 , nhưng không nên giàu CO2 C, D đúng, sai

 • Phát biểu nào sau đây về quá trình nhân đôi của ADN là đúng? I. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim di chuyển dọc theo chuỗi chất nền theo chiều 5 ‘- 3’. II. Trong sơ đồ 3 – 5, một chuỗi mới liên tục được tổng hợp III. Khi phân tử ADN con nhân đôi 3 lần thì số chuỗi polynuclêôtit mới hoàn toàn trong ADN con là 6. IV. Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị lặp lại, ở sinh vật nhân sơ có một đơn vị nhân đôi. V. Cơ chế nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ về cơ bản là giống nhau.

 • Câu nào sau đây không đúng?

 • Điểm nào sau đây là đạo hàm cấp n của hàm số f (x) = e3x?

 • Hàm phái sinh

  là:

 • Điểm nào sau đây là đạo hàm của hàm số y = xπ.πx với x = 1?

 • Hàm phái sinh

  Khi x = e có giá trị nào sau đây?

 • Hàm phái sinh

  là:

 • Giá trị nào sau đây có nghiệm của phương trình 4x + 2x – 6 = 0?

 • Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình 7,3x + 1 – 5x + 2 = 3x + 4 – 5x + 3 – 5x + 2 = 3x + 4 – 5x + 3?

 • Phương trình

  Giá trị nào sau đây có nghiệm?

 • Phát biểu nào về phương trình 3x = 4 – x là sai?

 • [ad_2]

  Trên là bài viết liên quan về Khí nói về hoạt động hô hấp ở chim, phát biểu nào sau đây đúng, Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có kiến thức về Chim tốt hơn

  Viết một bình luận