""

Những điều cần biết về khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập là gì

Trong cuộc sống chắc chắn bạn đã từng nghe về khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên không nhiều người nắm rõ khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập là gì cũng như những đặc điểm, vai trò của tổ chức này như thế nào. Hãy cùng Eduboston tìm hiểu.

Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập 

Dựa trên luật Viên chức ban hành năm 2020, khoản 1 điều 9 thì đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức được cơ quan ban ngành có thẩm quyền nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội hoặc tổ chức chính trị thành lập theo quy định pháp luật hiện hành. Đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân riêng, thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ do nhà nước giao phó, cung cấp các dịch vụ công, phục vụ quản lý cơ quan nhà nước.

Bạn Đang Xem: Những điều cần biết về khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập là gì

Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiều loại hình dịch vụ khác nhau
Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiều loại hình dịch vụ khác nhau

Các dịch vụ mà đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp bao gồm : giáo dục, y tế, đào tạo,du lịch, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông, lao động xã hội…Như vậy với thông tin trên bạn đã hiểu rõ khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập là gì.

Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 

Theo quy định của luật viên chức 2020 khoản 2 điều số 9, đơn vị sự nghiệp công lập là gì sẽ gồm các loại sau :

 • Đơn vị được giao quyền tự chủ : Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tự tự chủ, tự quyết hoàn toàn trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức nhân sự, bộ máy vận hành đơn vị và tài chính.
 • Đơn vị được chưa giao quyền tự chủ : là đơn vị phụ nước vào cơ quan thẩm quyền nhà nước, chưa được giao quyền tự chủ trong thực thi nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính.

Xem Thêm : Kỹ năng làm việc nhóm là gì? Lợi ích khi khi làm việc nhóm

Chiếu theo Điều 2 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, các cơ quan ngang bộ, gồm:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự quản lý bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quyền quản lý của tổng cục và các tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quyền quản lý của tổng cục, thuộc chi cục, thuộc cục trực thuộc bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập trực thuộc Văn phòng thuộc bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quyền quản lý của cục thuộc tổng cục thuộc bộ.

– Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập ở nước ngoài).

– Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quyền quản lý của các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập nên. 

Xem Thêm : Tên tiếng Trung của bạn là gì? Tên tiếng Trung hay và ý nghĩa nhất

– Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền điều hành, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập trực thuộc sự quản lý của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( tức sở).
 • Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quản lý của chi cục và cấp tương đương thuộc sở.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan tổ chức hành chính khác thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sự quản lý thẩm tra của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, hoặc trực thuộc vào thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Đơn vị sự nghiệp công lập cần đảm bảo nhiệm vụ, vai trò của tổ chức
Đơn vị sự nghiệp công lập cần đảm bảo nhiệm vụ, vai trò của tổ chức

Điều kiện và quy định để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Theo quy định của điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cần đảm bảo :

 • Phù hợp với quy hoạch của ban, bộ, ngành, hoặc phù hợp với mạng lưới xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thành lập đơn vị phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có đầy đủ các tiêu chí thành lập đơn vị theo quy định pháp luật.
 • Đơn vị phải xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng, các loại hình dịch vụ cung cấp, đảm nhận hiệu quả việc phục vụ nhà nước.
 • Số lượng nhân sự làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo tối thiểu 15 người ( trừ các đơn vị cung ứng dịch vụ công cơ bản).
 • Đối với các đơn vị tự đảm bảo nguồn thu chi thường xuyên, thu chi thường xuyên và theo kế hoạch thì số nhân sự tối thiểu phải tuân theo đề án thành lập ban đầu.
 • Nếu đơn vị thành lập ở nước ngoài phải thì số lượng nhân sự sẽ do Thủ tướng phê duyệt.
 • Có trụ sở làm việc.
Đơn vị sự nghiệp công lập thường có ít nhất 15 thành viên
Đơn vị sự nghiệp công lập thường có ít nhất 15 thành viên

Trên đây là thông tin kiến thức về đơn vị sự nghiệp công lập là gì. Sự ra đời của các đơn vị sự nghiệp giúp cho tổ chức bộ máy nhà nước hoàn thiện hơn trong việc phục vụ người dân thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao phó.

Nguồn: https://eduboston.vn
Danh mục: Là Gì

Viết một bình luận