""

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Đặc điểm và vai trò của nó

Chúng ta chắc hẳn đã ít nhất một lần nghe tới cụm từ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, thật khó để nắm được khái niệm cũng như bản chất của nó. Vậy công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Đặc điểm và vai trò của nó như thế nào? Để có thêm thông tin chi tiết về công nghiệp hoá – hiện đại hoá, Giáo dục Eduboston sẽ trình bày cụ thể trong bài viết sau đây. 

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?
Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? 

Công nghiệp hóa hiện đại hóa được định nghĩa là một quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động như sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế – xã hội. Quá trình sẽ chuyển đổi từ sử dụng lao động thủ công sang sử dụng lao động kết hợp với công nghệ, phương tiện, phương pháp hiện đại. 

Bạn Đang Xem: Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Đặc điểm và vai trò của nó

Xem Thêm : Khổ tận cam lai nghĩa là gì? Làm thế nào để vượt qua được khổ cực?

Như vậy, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra dựa trên sự phát triển của công nghiệp và các tiến bộ khoa học công nghệ. Mục đích cuối cùng của quá trình là tạo ra năng suất lao động xã hội cao hơn. 

Về bản chất, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa tạo ra những yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất cho Chủ nghĩa xã hội. Các tiền đề gồm vật chất, kỹ thuật, con người, công nghệ, phương tiện, phương pháp. Quá trình này sẽ cải biến lao động thủ công thành lao động sử dụng kỹ thuật tiên tiến. Điều đó rất phù hợp với hình thái Chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang hướng tới. 

Công nghiệp hóa hiện đại hóa phù hợp với đất nước Chủ nghĩa xã hội
Công nghiệp hóa hiện đại hóa phù hợp với đất nước Chủ nghĩa xã hội

Đặc điểm của công nghiệp hóa hiện đại hóa 

Xem Thêm : #### trong Excel là lỗi gì? Các lỗi thường gặp trong Excel

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là chủ trương gắn liền với sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội của đất nước Việt Nam. Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá có những đặc điểm chính sau đây:

  • Công nghiệp hoá phải đi đôi với hiện đại hoá: thế giới đang thực hiện cách mạng khoa học – công nghệ mạnh mẽ, chúng ta phải tranh thủ ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ thế giới để hiện đại hoá ngành, lĩnh vực có khả năng nhảy vọt.
  • Công nghiệp hoá – hiện đại hoá nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: đây là quá trình tất yếu đối với các nước chậm phát triển như Việt Nam, công nghiệp hoá thúc đẩy xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, tăng cường sức mạnh để có thể bảo vệ độc lập dân tộc.
  • Trong công nghiệp hoá hiện đại hóa, cơ chế thị trường phải có sự điều tiết của Nhà nước: trong cơ chế quản lý kinh tế bao cấp thì công nghiệp hoá thực hiện theo kế hoạch của Nhà nước còn với cơ chế mới hiện này thì Nhà nước giữ vai trò chủ đạo kết hợp với vận dụng quy luật khách quan của thị trường.
  • Công nghiệp hoá hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế (mở cửa nền kinh tế, phát triển quan hệ kinh tế quốc tế): chúng ta có thể đi nhanh nếu biết tận dụng thành tựu của thế giới và sự hỗ trợ quốc tế.
Công nghiệp hoá hiện đại hóa mang đến nhiều cơ hội và thách thức
Công nghiệp hoá hiện đại hóa mang đến nhiều cơ hội và thách thức

Vai trò của công nghiệp hóa hiện đại hóa 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nắm giữ vai trò to lớn đối với sự phát triển của kinh tế – xã hội và đời sống của toàn bộ người dân Việt Nam. Vai trò của công nghiệp hoá hiện đại hoá như sau:

  • Công nghiệp hoá – hiện đại hoá tạo điều kiện thay đổi nền sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng sức chế ngự của con người đối với thiên nhiên. Nhờ đó, nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và một sự thắng lợi trên con đường chủ nghĩa xã hội gần hơn một bậc.
  • Công nghiệp hoá – hiện đại hoá tạo điều kiện củng cố, tăng cường vai trò của nền kinh tế Nhà nước. Theo đó, con người được phát triển toàn diện trong mọi hoạt động kinh tế – xã hội.
  • Công nghiệp hoá – hiện đại hoá giúp nền khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, bổ sung lực lượng vật chất – kỹ thuật cho quốc phòng, đảm bảo đời sống kinh tế – chính trị – xã hội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt thời kỳ Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
 Công nghiệp hóa hiện đại hóa có vai trò quan trọng với kinh tế - xã hội
Công nghiệp hóa hiện đại hóa có vai trò quan trọng với kinh tế – xã hội

Trên đây đã cung cấp những thông tin quan trọng về công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì cũng như đặc điểm, vai trò đối với sự phát triển của đất nước. Chúng ta có thể khẳng định rằng, thực hiện tốt định hướng này, bộ mặt kinh tế – xã hội đất nước cũng như đời sống người dân sẽ được cải thiện toàn diện. Hy vọng bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích và ứng dụng đúng đắn vào thực tế khách quan.

Nguồn: https://eduboston.vn
Danh mục: Là Gì

Viết một bình luận