""

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC

Bạn đang tìm hiểu về Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC?

Bài viết này EDUBOSTON sẽ giải thích tất cả những kiến thức về loài này

Video Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC

Chúng tôi đang cập nhật
[ad_1]

Luôn luôn ghi nhớ Cảm ơngiọng 5 *
Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

  • Veracutee
  • Câu trả lời tốt nhất!
  • 20/03/2021
  • Cảm ơn 1

  • Báo cáo vi phạm

XEM LẠI GIẢI BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH MÔN TOÁN LỚP 5 – TẠI ĐÂY


Khách mời

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến những gì bạn đã đăng. Có lẽ bạn cần một câu trả lời!

Bài tập 1: Tam giác ABC cân (AB = AC), O là giao điểm của 3 đường phân giác vuông góc của tam giác ABC (O nằm trong tam giác). Trên tia đối của tia AB và CA ta lấy 2 điểm M, N sao cho AM = CN. Chứng minh: a) Góc OAB = góc OCAb) Tam giác AOM = tam giác CONc) Hai trực tâm OM, ON cắt nhau tại điểm I. Chứng minh OI là tia phân giác của góc Bài 2: Cho góc nhọn xOy; Trên tia X lấy 2 điểm A và B (A nằm giữa O và B). Trên Oy lấy 2 điểm C, D (C nằm giữa O, D) sao cho OA = OC và OB = OD. Chứng minh: a) Tam giác AOD = tam giác COBb) Tam giác ABD = tam giác CDBc) Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh IA = IC; IB = IDCâu 3: Cho ABC là tam giác. Kẻ đường thẳng song song với BC qua A, đường thẳng song song với AB qua C, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm Da) Chứng minh: AD = BC và AB = DCb) Gọi M, N là trung điểm của BC và AD. Chứng minh: AM = CNc) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh: OA = OC và OB = ODd) Chứng minh: M, O, N thẳng hàng Bài 4: Cho góc xOy = 60 độ. Vẽ tia Oz là tia phân giác của góc xOy a) Tính góc xOy? B) Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Tia Oz cắt AB tại điểm I. Chứng minh tam giác OIA = tam giác OIBc) Chứng minh OI vuông góc với ABd) Lấy điểm M trên tia Oz. Chứng minh MA = MB

e) Vẽ đường thẳng qua M song song với AB cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại các điểm C, D. Chứng minh BD = AC

Xin hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này! Cảm ơn bạn <3

1, Cho góc nhọn xOy, vẽ đường tròn tâm O bán kính 3 cm cắt Ox tại điểm A, cắt Oy tại điểm B. Vẽ đường tròn tâm A và tâm B bán kính 4 cm cắt điểm M tại góc xOy . Chứng minh OM là tia phân giác của góc xOy

2, Cho ABC là tam giác có B = AC, gọi M là điểm bên trong tam giác sao cho MB = MC, H là trung điểm của BC. Chứng tỏ:

a) AM là tia phân giác của góc BAC

b) Ba điểm A, M, H thẳng hàng

c) Tiếp tuyến MN là tia phân giác của trung trực của đoạn VS.

3, Cho ABC là tam giác có AB = AC, góc A = 40 độ, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC biết BN = CM. Tính góc ABC


Khách mời

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến những gì bạn đã đăng. Có lẽ bạn cần một câu trả lời!

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Các bài toán lớp 5

Học bài và làm bài tập toán lớp 5 đầy đủ

Tam giác

5 Đáp lại

Theo dõi câu hỏi này

  • học thuyết
  • phạm vi rộng
  • Hỏi & Đáp
  • bài tập sgk

Bài tập 1: Cho tam giác ABC, M là trung điểm BC, N là trung điểm AC. Lấy điểm E đối xứng với điểm M qua điểm N. chứng minh:

và, tứ giác AECM là một hình bình hành

b, tứ giác AEMB là hình bình hành

trong, tứ giác AECB – hình thang

d.Tìm điều kiện của tam giác ABC để hình bình hành AECM là hình chữ nhật

làm ơn giúp tôi

Câu hỏi tương tự

Giúp Mick làm bài tập về nhà

Bài tập 1. (1 điểm) Cho tứ giác đều ABCD có A = 60 °, B = 450, C = 120 °. Tính góc DU

Bài tập 2. (2 điểm) Cho AABC là hình vuông tại A có AB = 21 cm, AC = 28 cm và điểm

M là trung điểm của cạnh BC. Hãy tính AM =?

Bài tập 3. (1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD, AB = 8 cm, đường chéo AC =

| 10 cm.Tính cạnh AD

Bài 4. (4 điểm). Cho hình bình hành ABCD, biết A = 110, đường chéo

AC = 15cm a / Tính các góc của hình bình hành ABCD

b / Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tính MN Bài 5 (2 điểm) Cho hình thang ABCD (AB // CD), biết A = 60 °, C = 1309,

AB = 18cm, CD = 14cm

a) Tính các góc B và D của hình thang

b / Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tính MN

Cảm ơn bạn !

Câu 1: Cho tam giác ABC, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.

a) Tứ giác BCNM là hình gì? Tại sao?

b) Gọi W là trung điểm của NC. Đường thẳng thu được Q, song song với BC, cắt BN tại điểm E. Đường thẳng thu được C song song với BN, cắt đường thẳng QE tại điểm K. Chứng minh rằng EK = BC.

c) Đường thẳng QE cắt CM tại điểm F. Chứng minh rằng EF = 1/4 BC.

d) Đường thẳng E vuông góc với AB cắt đường thẳng qua F, vuông góc với AC tại điểm I. Chứng minh tam giác BIC cân.

Câu 2: Cho ABC là tam giác có 3 góc nhọn và I là trung điểm của BC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.

a) Tứ giác BCNM là hình gì? Tại sao?

b) Gọi O là giao điểm của MN và AI. Chứng minh rằng O là trung điểm của MN.

c) Vẽ MH, AD và OK lần lượt vuông góc với BC (H, D, K thuộc BC). Chứng minh MH + OK = AD.

d) Cho ngoại tiếp tam giác ABC, các tam giác ABP và ACQ vuông tại điểm A, chứng minh AI = 1/2 PQ.

Câu 3: Cho ABC là tam giác vuông tại điểm A (AB

a) Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.

b) Gọi I là trung điểm của HC, K là điểm đối xứng với A – I. Chứng minh AC // HK.

c) Chứng minh tứ giác MNCK là HTC.

d) MN cắt AH tại điểm O, CO cắt AK tại điểm D. Chứng minh: AK = 3AD.

[ad_2]

Trên là bài viết liên quan về Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC, Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có kiến thức về cá tốt hơn

Viết một bình luận