""

Cách tính thuế và các loại thuế hộ kinh doanh cá thể PHẢI NỘP

Bạn đang tìm hiểu về Cách tính thuế và các loại thuế hộ kinh doanh cá thể PHẢI NỘP?

Bài viết này EDUBOSTON sẽ giải thích tất cả những kiến thức về loài này

Video Cách tính thuế và các loại thuế hộ kinh doanh cá thể PHẢI NỘP

Chúng tôi đang cập nhật
[ad_1]

Doanh nghiệp cá nhân phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế cho doanh nhân cá nhân? Hộ kinh doanh nào được miễn thuế? Alpha sẽ giải đáp cho bạn trong bài viết này.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

CÁC LOẠI THUẾ NỘP THEO TRANG TRẠI VẬT LÝ

Theo quy định của pháp luật quản lý thuế, doanh nghiệp gia đình hay còn gọi là hộ kinh doanh cá thể phải nộp 3 loại thuế chính:

 • Lệ phí giấy phép (thuế);

 • Thuế giá trị gia tăng (VAT);

 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ngoài các loại thuế nêu trên, doanh nhân tư nhân còn có thể nộp thuế môi trường, thuế tài nguyên, … nếu kinh doanh các mặt hàng chịu thuế theo quy định của các luật này.

CÁCH TÍNH THUẾ GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VẬT LÝ

Mức thu lệ phí môn bài (thuế) của hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ Điều 4 (2) Nghị định 139/2016 / NĐ-CP và Điều 1 (1) (1) Nghị định 22/2020 / NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020, mức thuế tài nguyên đối với hộ kinh doanh cá thể được tính trên cơ sở doanh thu bình quân hàng năm. vì thế:

TRƯỜNG HỢP

Phí cấp giấy phép cả năm

Doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm

1.000.000 VND / năm

Doanh thu từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi năm

500.000 đồng mỗi năm

Doanh thu từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm

300.000 đồng mỗi năm

Thu nhập từ 100 triệu đồng / năm trở xuống

Phí cấp giấy phép miễn phí

Kinh doanh trong nước để sản xuất muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá

Cá nhân hoặc hộ gia đình kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cụ thể

Hộ kinh doanh thành lập sau ngày 25 tháng 02 năm 2020

Giấy phép miễn phí cho năm đầu tiên

ví dụ 1: Doanh nghiệp thành lập từ tháng 1 năm 2021 (sau ngày 25 tháng 2 năm 2020) sẽ được miễn nộp lệ phí môn bài vào năm 2021.

Ví dụ 2: Trong cùng ví dụ trên, đến năm 2022, nếu thu nhập kinh doanh của ông A là 175 triệu ĐỒNG, thì ông phải nộp thuế môn bài là 300.000 DON mỗi năm.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế môn bài đối với cá nhân kinh doanh

Hiện tại, các hộ kinh doanh đã đăng ký sẽ được miễn thuế môn bài trong năm đầu tiên, vì vậy đây là thời điểm bắt đầu tính thu nhập – từ tháng 1 của năm tiếp theo năm thành lập.

THUẾ LÀ GÌ? CÁCH TÍNH THUẾ TÌNH TRẠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN

Thuế đơn là loại thuế cố định hàng tháng / hàng quý do các doanh nhân tư nhân trả; Thuế suất đơn lẻ do cơ quan thuế xác định trên cơ sở thông tin kê khai / thu nhập thực tế từ hoạt động kinh doanh.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của hộ kinh doanh được tính theo phương pháp khoán.

Cách tính thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với doanh nghiệp cá nhân

 • Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu tính thuế từ 100 triệu đồng / năm trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.
 • Các trường hợp cá nhân nộp thuế kinh doanh một lần chưa đủ năm (không đủ 12 tháng theo năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới thành lập doanh nghiệp; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ; Trường hợp cá nhân ngừng / nghỉ kinh doanh mà doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống được xác định là cá nhân không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì là thu nhập chịu thuế cá nhân. thuế thu nhập. công ty một năm (12 tháng);
 • Doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng hoạt động thực tế.

Thí dụ: Chủ doanh nghiệp là ông B nộp thuế theo phương pháp quy định. Năm 2020, doanh nghiệp của anh B chỉ hoạt động được 9 tháng với tổng thu nhập thực tế là 90 triệu (bình quân 10 triệu / tháng), thu nhập tương ứng trong năm (12 tháng) là 120 triệu đồng (> 100 triệu đồng). ). Như vậy, ông B phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo thu nhập thực tế là 90 triệu đồng.

 • Trường hợp cá nhân nộp thuế duy nhất thông báo với cơ quan thuế về số thuế phải nộp mà cả năm không kinh doanh thì cá nhân có quyền giảm số thuế phải nộp theo số tháng. tạm ngừng / đóng cửa doanh nghiệp trong năm.

Thí dụ: Bà C được cơ quan thuế thông báo số thuế phải nộp duy nhất trong năm 2021. Nhưng đến tháng 9/2021, chị C được giảm thuế theo quy định của 4 tháng cuối năm 2021.

 • Căn cứ tính thuế đối với cá nhân, doanh nhân nộp một loại thuế là doanh thu tính thuế và thuế suất tính trên doanh thu.

Ở đó:

+ Thu nhập chịu thuế GTGT và thu nhập chịu thuế TNCN là thu nhập bao gồm cả thuế (trường hợp thuộc đối tượng chịu thuế) của tất cả các khoản phí bán hàng, gia công, hoa hồng và cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ báo cáo. Tính thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ.

+ Trường hợp cá nhân – doanh nhân nộp thuế một lần vào tài khoản của cơ quan thuế:

Thu nhập chịu thuế = thu nhập cố định + thu nhập hóa đơn

+ Trường hợp cá nhân – doanh nhân nộp thuế đơn lẻ không sử dụng tài khoản của cơ quan thuế:

Thu nhập chịu thuế = thu nhập cố định

+ Trường hợp cá nhân không xác định được thu nhập chịu thuế riêng lẻ hoặc xác định không đúng thì cơ quan thuế có quyền xác định thu nhập chịu thuế riêng lẻ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

+ Tỷ lệ tính thuế trên doanh thu bao gồm thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với từng lĩnh vực kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký nhiều lĩnh vực, hoạt động thì chủ hộ kê khai, tính thuế theo thuế suất tính trên doanh thu đối với từng ngành, nghề. Thí dụ:

Việc kinh doanh

tỷ lệ VAT

Thuế suất thuế TNCN

Phân phối và cung cấp hàng hóa

Đầu tiên%

0,5%

Dịch vụ, xây dựng không nguyên vật liệu

5%

2%

Sản xuất, vận chuyển, dịch vụ liên quan đến hàng hóa, xây dựng, bao gồm cả nguyên vật liệu thô

3%

1,5%

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

 • Đối với thu nhập chịu thuế một lần, cá nhân xác định doanh thu từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 của năm trước thuế.

 • Đối với cá nhân nộp thuế cố định mới bắt đầu kinh doanh (không hoạt động từ đầu năm), cá nhân thay đổi quy mô, hướng hoạt động trong năm thì thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với năm – không quá 10 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động hoặc ngày thay đổi quy mô hoặc hướng hoạt động.

 • Đối với hộ kinh doanh tính thuế theo hóa đơn thì thời điểm xác định thu nhập là thời điểm chuyển giao hàng hóa, hoàn thành dịch vụ hoặc nghiệm thu / nhận công việc.

Trên đây là các loại thuế và phương pháp tính thuế đối với cá nhân doanh nghiệp. Nếu bạn còn thắc mắc, cần tư vấn thêm về thông tin, dịch vụ pháp lý Anpha, hãy gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc), 0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ THUẾ GIA ĐÌNH

Có 3 loại thuế chính mà các hộ gia đình phải nộp là thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ngoài ra, hộ kinh doanh cá thể còn có thể phải nộp thuế môi trường, thuế tài nguyên … nếu kinh doanh các mặt hàng thuộc diện chịu thuế theo quy định của pháp luật này.

Mức thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể được nộp như sau:

 • Hộ làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá; Doanh nghiệp có doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống thành lập sau ngày 25 tháng 02 năm 2020 được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập;
 • Doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu đồng / năm, 300.000 đồng / năm;
 • Doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng / năm, 500.000 đồng / năm;
 • Doanh thu trên 500 triệu đồng / năm, 1.000.000 đồng / năm.

Hộ kinh doanh cá thể thành lập sau ngày 25 tháng 2 năm 2020 được miễn thuế tài nguyên cho năm đầu tiên thành lập, do đó việc tính thu nhập bắt đầu từ tháng 1 của năm tiếp theo năm thành lập.

Thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nhân là cá nhân được tính như sau:

 • Số thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế x thuế suất thuế GTGT
 • Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất TNCN