Trường trung học Notre Dame

Mục đích giáo dục trường muốn hướng tới Trường trung học Notre Dame là trường cấp 2 tư thục Công giáo, học sinh đăng ký học tại trường đến từ rất nhiều chủng tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo khác nhau nhưng đều được hưởng những đặc quyền tham gia các chương trình và hoạt động. Mục tiêu cơ bản của trường là hỗ trợ các bậc phụ huynh và người giám hộ trong việc giáo dục học sinh thông qua chương trình dự bị đại học. Notre Dame được thành lập dựa trên triết lý Công giáo theo truyền thống dòng Thánh Giá, luôn yêu cầu học sinh đánh giá cao giá trị và danh phẩm của bản thân như tạo hóa của Đấng chúa tối cao và bình đẳng giữa cuộc sống của toàn nhân loại. Notre Dame sẽ mang lại một nền giáo dục toàn diện giáo dục học sinh đức tính ngay thẳng, độc lập, khả năng lãnh đạo và những giá trị nhân văn. Trường trung học Notre Dame luôn khích lệ môi trường mà ở đó học sinh, ban quản trị trường, khoa trong trường và phụ huynh hoặc những người giám hộ sẽ kết hợp với nhau nhằm hướng đến sự phát triển, ý thức tự quản, đạo đức và khả năng học tập của học sinh.

Tóm Lược...

Năm thành lập: 1946

Khóa AP:

Địa điểm: West Haven, CT

Bang: CT

Khối lớp: 9 -12

Tỉ lệ giáo viên/ học sinh: 1:12

Bạn chưa sẵn sàng để đi du học?

Đừng lo!

Nếu bạn chưa sẵn sàng xúc tiến ở thời điểm này, bạn vẫn có thể làm việc với chúng tôi. Điền đơn yêu cầu và Chuyên gia Tư vấn Du học sinh của chúng tôi sẽ gửi cho bạn danh sách các trường phù hợp để bạn lựa chọn trước khi bạn sẵn sàng cho chương trình du học của mình.”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Call Now